Přístavba
Gymnázia Duhovka

Nad Kajetánkou - Břevnov

„Navrženo s respektem k okolí, udržitelnosti a životu Břevnova“

SLOVO ÚVODEM

Vážené sousedky, vážení sousedé, rodiče a všichni, kteří se zajímáte o rozvoj vzdělávání,

dovolte, abychom se představili a požádali Vás o podporu pro náš projekt gymnázia Duhovka. Jsme Ivana a Tomáš Janečkovi, zakladatelé montessori vzdělávacího systému Duhovka pro děti a mládež ve věku od 2 do 19 let. 

Věříme, že Duhovka patří mezi klíčové dílky skládačky, která vytváří budoucnost našich dětí, našeho města i celé země. Proto jsme rozvoji montessori vzdělávání věnovali více jak patnáct let našeho společného života. Duhovka vychovává děti k samostatnosti, zodpovědnosti a chápání složitého světa kolem nás. Je svým založením pestrou školou, ve které usilujeme nejen o kvalitní vzdělání, ale rozvíjíme i kritické myšlení studujících a jejich dovednosti. 

Proto se chystáme rozšířit současnou kapacitu Duhovky o nový čtyřletý gymnaziální program pro žáky, kteří ukončí 2. stupeň základní školy. Program bude mít kapacitu cca 175 studentů. Novou budovu, do které chceme přesunout také současné kapacity z Prahy 7, plánujeme postavit v našem současném areálu ZŠ Duhovka Nad Kajetánkou. Ten máme od městské části Praha 6 právoplatně pronajatý do roku 2054. 

Víme, že každá změna a výstavba nového objektu s sebou nese otázky. Na tomto webu Vám na ně chceme odpovědět. Samozřejmě jsme k dispozici i na kontaktu, který najdete zde, pokud odpověď na některý z Vašich dotazů nenajdete. Dobré mezilidské vztahy jsou pro nás prioritou a je tedy přirozené, že s Vámi, našimi sousedy, chceme otevřeně komunikovat. 

Nejdřív nám dovolte popsat spojení s Prahou 6 a s žáky a studenty z naší městské části. Máme zde totiž své kořeny a Prahu 6 považujeme za domov Duhovky. Právě zde jsme v roce 2008 otevřeli naši první školku. Ale to není vše. Ačkoliv je Základní škola Duhovka otevřena dětem z celé Prahy, přibližně 43 % žáků je pořád z Prahy 6. Dokonce i v našem osmiletém gymnáziu na Ortenově náměstí v Praze 7 je to takřka 32 % studujících. Předpokládáme tedy, že i v nově vzniklé kapacitě Nad Kajetánkou budou mít studenti z Prahy 6 dominantní zastoupení. Navíc chceme nabídnout stipendia pro rodiny, jejichž finanční situace by jinak studium Duhovky nedovolovala. Dnes má takové stipendium zhruba 10 % našich studentů. U nového čtyřletého programu chceme jako jednoznačnou podmínku pro udělení stipendia stanovit právě bydliště na Praze 6.

Rozumíme také, že se někteří z Vás zamýšlí, jaký vliv bude mít více studujících na dopravní situaci v přilehlém okolí. Podle našich propočtů by se situace v dopravě neměla významně změnit. Více jak 80% studentů našeho gymnázia v Praze 7 jezdí do školy
s využitím MHD. Bavíme se tedy o tom, že každý den lokalitou navíc projedou maximálně desítky automobilů. Rozhodně ne stovky. 

Jsme také připraveni ohleduplně řešit dopravní zatížení během stavby. S radnicí určitě budeme hovořit o podmínkách jako zakrytí nákladních vozů kvůli minimální prašnosti, trvání na nejpřísnějších emisních standardech, omezení hodin, během nichž budou do lokality jezdit, nebo o maximálním využití elektromobility pro dopravu menšími dodávkami.   

Chceme dále také nabídnout něco navíc dětem i dospělým z Prahy 6. Dvě nové tělocvičny si bude moci ve večerních hodinách a o víkendech pronajmout veřejnost a sportovní kluby.  

Celý projekt je tvořen s respektem k okolí a není jen o škole samotné - přináší i výhody pro místní komunitu. Proběhne tolik potřebná rekonstrukce části ulice Jílkova, zafinancujeme rozšíření venkovních prostor sportovního areálu ZŠ Pod Marjánkou a jejich umělého osvětlení. 

Dovolte nám také vysvětlit jedno nedorozumění, k němuž došlo. Ve veřejném prostoru již nějakou dobu kolují plány vizualizace přístavby, které však nejsou aktuální. Celý projekt bude mít mnohem nižší kapacitu a hmotu. Proto prosíme, za aktuálně platné považujte jen vizualizace a plány, které najdete na tomto webu. 

A nakonec - náš pronájem jednoho dne skončí. Chtěli bychom s městskou částí Praha 6 uzavřít smlouvu o tom, že budovu a areál bude moci za výhodných podmínek získat do svého vlastnictví. O podmínkách budeme jednat, ale s jistotou lze říci, že oproti výstavbě nové školy Praha 6 ušetří stamiliony. Od okamžiku kolaudace bude mimo jiné vydělávat také na vyšším nájmu, který budeme pravidelně hradit. 

Nám oběma záleží na tom, aby vše, co vytváříme, respektovalo i širší zájmy. Jsme připraveni diskutovat všechny odborné vhledy a připomínky k projektu. Zároveň věříme, že jsme sestavili profesionální tým, který dokázal navrhnout kvalitní objekt a citlivě ho začlenit do stávající přilehlé architektury. Posuďte sami. 

S úctou, 

Ivana a Tomáš Janečkovi
zakladatelé Duhovky

O projektu

V našem projektu navrhujeme nadčasovou budovu přívětivou pro studenty i obyvatele Břevnova. Dvou až třípodlažní stavba bude přiléhat k ulici Jílkova a přirozeně doplní urbanistickou strukturu okolní zástavby. Moderní, ale citlivě navržený objekt naplní v maximální možné míře aspekty udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Přirozený přechod a napojení na veřejný prostor ulice stejně jako úpravy širšího okolí povedou ke zkrášlení veřejného prostranství. V zahradě je pod úrovní terénu navržen sportovní komplex dvou provozně nezávislých tělocvičen, které budou sloužit i veřejnosti. Chceme přivést k životu projekt, který poskytne moderní, udržitelné a inspirativní prostory pro vzdělávání a současně obohatí své okolí a občanskou vybavenost v oblasti Břevnova.

Více o budově

Uměřenost objemu

Budova respektuje uliční charakteristiky a tvář veřejných prostranství v okolí. Do území vstupuje podél ulice Jílkova a dotváří její uliční profil.

Přívětivost k okolí

Výška objektu a jeho tvarování vychází z možností lokality. Ustupující podlaží reagují na podmínky osvětlení a oslunění okolních objektů. Do území vstupuje návrh jako nízkopodlažní objekt nepřevyšující okolní stavby.

Udržitelný dům

Výstavba veřejných budov by měla být vzorem udržitelnosti. Proto je zcela zásadní, aby právě školské stavby byly energeticky efektivní, ekologické a učily tak naše budoucí generace principům trvalé udržitelnosti. Chytrá budova musí být také chytře a přirozeně užívána, už v raném věku by se tak děti měly setkat s těmito principy a učit se je dále rozvíjet a aplikovat.

Vnitřní pohoda

Základním aspektem udržitelné budovy je i pohoda vnitřního prostředí, která je založena na dostatku denního světla, čerstvého vzduchu a teplotního komfortu v místnosti. Povrch budovy je navržen tak, aby redukoval tepelné zisky v teplých měsících a zároveň ztráty během zimního období, díky navrženému venkovnímu stínění a kvalitnímu zasklení oken.

Péče o vodu

Budova je navržena s plochou střechou s pobytovými a výukovými plochami, tedy velkými rozlohami pro sběr dešťové vody. Součástí nakládání s vodou je edukace budoucích generací. Vodou budeme maximálně šetřit. Ve škole by tak měly být instalovány bezvodé pisoáry, úsporné hlavice na sprchování apod.

Odpadové hospodářství

Výuka třídění odpadových materiálů a umístění třídících nádob přímo v budově i areálu je samozřejmý krok, ovšem přemýšlíme za jeho hranice. Chceme zásadně minimalizovat vznik odpadu, a tak se například nebudou používat jednorázové obaly, instalujeme pítka či zřídíme vlastní kompost. Není lepší prostředí než škola, kde můžeme tyto principy automaticky převést do běžného života.

Více o budově

Uměřenost objemu

Budova respektuje uliční charakteristiky a tvář veřejných prostranství v okolí. Do území vstupuje podél ulice Jílkova a dotváří její uliční profil.

Přívětivost k okolí

Výška objektu a jeho tvarování vychází z možností lokality. Ustupující podlaží reagují na podmínky osvětlení a oslunění okolních objektů. Do území vstupuje návrh jako nízkopodlažní objekt nepřevyšující okolní stavby.

Udržitelný dům

Výstavba veřejných budov by měla být vzorem udržitelnosti. Proto je zcela zásadní, aby právě školské stavby byly energeticky efektivní, ekologické a učily tak naše budoucí generace principům trvalé udržitelnosti. Chytrá budova musí být také chytře a přirozeně užívána, už v raném věku by se tak děti měly setkat s těmito principy a učit se je dále rozvíjet a aplikovat.

Vnitřní pohoda

Základním aspektem udržitelné budovy je i pohoda vnitřního prostředí, která je založena na dostatku denního světla, čerstvého vzduchu a teplotního komfortu v místnosti. Povrch budovy je navržen tak, aby redukoval tepelné zisky v teplých měsících a zároveň ztráty během zimního období, díky navrženému venkovnímu stínění a kvalitnímu zasklení oken.

Péče o vodu

Budova je navržena s plochou střechou s pobytovými a výukovými plochami, tedy velkými rozlohami pro sběr dešťové vody. Součástí nakládání s vodou je edukace budoucích generací. Vodou budeme maximálně šetřit. Ve škole by tak měly být instalovány bezvodé pisoáry, úsporné hlavice na sprchování apod.

Odpadové hospodářství

Výuka třídění odpadových materiálů a umístění třídících nádob přímo v budově i areálu je samozřejmý krok, ovšem přemýšlíme za jeho hranice. Chceme zásadně minimalizovat vznik odpadu, a tak se například nebudou používat jednorázové obaly, instalujeme pítka či zřídíme vlastní kompost. Není lepší prostředí než škola, kde můžeme tyto principy automaticky převést do běžného života.

Přínosy projektu

Každý rok 96 nových míst pro studenty osmiletého a čtyřletého gymnázia

Celkově budeme nabízet 575 studijních míst pro střední školství. Tím mimo jiné Duhovka rozšíří kapacity středoškolského vzdělávání především v rámci Prahy 6.

Vybudujeme nové hřiště pro školní družinu ZŠ Pod Marjánkou 

Rekonstrukcí v rámci přístavby zásadně zkvalitníme celý prostor hřiště a rozšíříme ho o další herní prvky a pískoviště.

Vylepšíme sportovní hřiště Pod Marjánkou

Fotbalové hřiště a běžecký ovál ZŠ Pod Marjánkou nově vybavíme večerním osvětlením, aby lidé mohli sportovní plochy maximálně využít. A díky novému vysokému plotu zůstanou míče bezpečně na hřišti i při té nejzapálenější hře.

Parkování pro potřeby školy a návštěv

Uvědomujeme si, že v oblasti Břevnova jsou možnosti parkování nejen pro rezidenty beze zbytku vyčerpány. Nechceme zabírat další místa na ulici, a proto vybudujeme dostatečný počet parkovacích míst pro zaměstnance školy i návštěvy v areálu a v podzemních garážích. Pro parkování využijeme současný vjezd do ZŠ Duhovka.

Ještě více pro okolí 

Zeleň

Praha 6 patří mezi nejzelenější části města a my tuhle výhodu chceme ještě posílit. Gymnázium Duhovka, ZŠ Pod Marjánkou a MŠ Jílkova obklopíme další výsadbou pro zdravější a krásnější prostředí. Celá ulice Jílkova bude navržena s kompletním systémem tzv. modrozelené infrastruktury, kdy se dešťová voda zachytává a využívá přímo v daném místě. Tím se zlepší ovzduší a místní mikroklima. 

Ulice Jílkova a okolní pěší cesty 

Nedílnou součástí projektu bude oživení a zkrášlení celého prostoru ulice Jílkova a zlepšení okolních pěších cest. Prostor získá nový, kvalitní povrch, novou výsadbu stromů, lavičky a další drobný mobiliář. Vznikne hezké a bezpečné odpočinkové místo pro žáky z okolních škol, ale také pro rodiny a seniory žijící v této lokalitě.

Více sportu pro Břevnov

Víceúčelová hala s dvěma propojitelnými tělocvičnami, kvalitním zázemím a s přímým vstupem pro veřejnost nabídne skvělé sportovní zázemí pro volnočasové aktivity místní komunity - sousedů z Prahy 6.